Co można robić po studiach prawniczych?

Co można robić po studiach prawniczych?
Studia prawnicze nie należą do najłatwiejszych. Nie powinny się ich podejmować osoby, które nie lubią się uczyć ani nie interesują się prawem. Co więcej osoba studiująca prawo musi się odpowiednio prezentować oraz posiadać wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne. Po zakończeniu studiów magisterskich na kierunku prawo można startować na wiele stanowisk po zdaniu na nie konkretnych egzaminów. Otwiera to szerokie możliwości.

Aby w przyszłości pracować w jednym z zawodów prawniczych należy się więc przyłożyć do studiów i nastawić na to, że tyle, ile niesie taka posada za sobą korzyści, to wymaga i poświęceń. Jednym z zawodów wybieranych po prawie jest adwokat Rzeszów. Przede wszystkim zajmuje się on doradzaniem klientom, a także ich reprezentowaniem w sądzie. Aby zostać adwokatem należy jak w przypadku większości zawodów prawniczych, zdać egzaminy i rozpocząć aplikację. Dopiero po niej można już być pełnoprawnym adwokatem o danej specjalności. To samo dotyczy radców prawnych. Wykonują oni z reszta bardzo podobny zawód do adwokatów. Różni ich wyłącznie to, że adwokat nie może być zatrudniany w klienta na umowę o pracę, bo posiada on zatrudnienie w jakiejś kancelarii lub ją współtworzy. Radca prawny nie może natomiast reprezentować klienta w sprawach karnych czy dotyczących przestępstw podatkowych.

Inne zawody dostępne po ukończeniu prawa to sędzia, notariusz, referendarz i asystent sędziowski. O ile dwa pierwsze zawody są dobrze wszystkim znane, o tyle dwa następne już mniej. Referendarzem może być ten, kto ukończył studia prawnicze i zyskał tytuł magistra, ukończył 24 lata, a także aplikację ogólną Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub też zdał stosowny egzamin. Starszym referendarzem może być natomiast ten, kto pełnił funkcję referendarza przez co najmniej 10 lat, ni był karany i miał pozytywne okresowe oceny. Asystent sędziowski jest zaś osobą, która skończyła studia prawnicze w Polsce, otrzymała tytuł magistra, ma skończone 24 lata i zostanie wyłoniona na zasadzie konkursu wiedzy i posiadanych kwalifikacji. Inne zawody prawnicze to też komornik czy prokurator.