Jak pozyskać środki w czasie COVID - pożyczki płynnościowe od Podkarpackiego Funduszu Rozwoju

Jak pozyskać środki w czasie COVID - pożyczki płynnościowe od Podkarpackiego Funduszu Rozwoju

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. przygotował dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego propozycję finansowania w postaci pożyczek płynnościowych, które mają ułatwić utrzymanie firmy w czasie pandemii koronawirusa. Fundusz ze swoją ofertą wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy mocno odczuwają recesję firmy, a także mają problemy z utrzymaniem firmy w warunkach panowania COVID-19. Pożyczki dla firm Podkarpacie są traktowane przez PFR priorytetowo, w taki sposób maksymalnie skracany jest czas na ich oczekiwanie, dzięki czemu przedsiębiorca może spłacić wszystkie zobowiązania.

Na co można przeznaczyć pożyczkę płynnościową?

Pożyczka płynnościowa może zostać przeznaczona na bieżące wydatki przedsiębiorstwa zlokalizowanego na obszarze województwa podkarpackiego. Przedsiębiorca otrzymane pieniądze może przeznaczyć na wynagrodzenie pracowników, a nawet na opłacenie z tych pieniędzy składek należnych do US i ZUS. Pożyczka płynnościowa daje możliwość spłaty zobowiązań handlowych, pokrycia kosztów infrastruktury, a także zamówionego sprzętu potrzebnego do wykonywanej pracy. Pieniądze mogą pokryć wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, jak również wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy. Z pożyczki mogą być finansowane wydatki w kwotach brutto, a więc z podatkiem VAT, niezależnie od tego czy pożyczkobiorca ma możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT, czy nie. Zazwyczaj forma zabezpieczenia pożyczki dla firm oparta jest na weksel in blanco, ponieważ jest ona najprostsza i najszybsza w realizacji.

Jak złożyć wniosek do PFR?

Pożyczka płynnościowa dla firmy może wynosić od 1 tysiąca do nawet 150 tysięcy złotych - nie ma pobieranej prowizji od udzielonej pożyczki. Aby wniosek został rozpatrzony w PFR przedsiębiorca musi posiadać status mikro przedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa średniego i prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Do otrzymania pożyczki płynnościowej konieczne jest posiadania zdolności kredytowej, a także dostarczenie dokumentacji określającej zobowiązania podatkowe. PFR oferuje szybką ścieżkę dostępu do finansowania, ponieważ nie wymaga się tworzenia biznesplanu czy prognoz.