Jakie wsparcie możesz uzyskać dla firmy od PFR?

Jakie wsparcie możesz uzyskać dla firmy od PFR?
PFR (Podkarpacki Fundusz Rozwoju) kieruje swoją ofertę do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz zachęca do współpracy firmy z województwa Podkarpackiego, które posiadają zdolność kredytową i spełniają szereg podstawowych warunków, uprawniających do uzyskania wsparcia finansowego.

PFR rozpoczęło działalność w 2017 roku, a jego celem jest również wzmacnianie pozycji i konkurencyjności podkarpackich przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów wspierania firm przez Fundusz, jest udzielanie pożyczek obrotowych. Są to w szczególności kredyty:
- od 2 do 250 tysięcy zł na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na następny rok
- od 10 do 30 tysięcy zł do 3 lat z możliwością comiesięcznego spłacania rat
- os 30 do 500 tysięcy zł do 5 lat z możliwością comiesięcznego spłacania rat
- powyżej 300 tysięcy do 500 tysięcy zł dla mikroprzedsiębiorstw na 7 lat z możliwością comiesięcznej spłaty

Wspomniane pożyczki pomogą sfinansować bieżące wydatki (w tym zakup towarów) oraz wynagrodzenia dla pracowników. Aby uzyskać tę pomoc, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem dokumentów. PFR pobiera niewielką prowizję od podpisanej umowy i na każdy etapie współpracy zapewnia fachowe wsparcie ekspertów finansowych.

Kolejnym rodzajem finansowania przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju jest udzielanie kredytów hipotecznych - pożyczka hipoteczna dla firm. Tak, jak w przypadku pożyczek obrotowych, pomoc ta kierowana jest do firm sektora MŚP, która prowadzi działalność na terenie Podkarpacia i ma w tym województwie zarejestrowaną siedzibę lub jej oddział. Kredyt hipoteczny pomoże w zakupie nieruchomości, np. biura, lokalu użytkowego lub usługowego, magazynu lub całego budynku. Warunkiem uzyskania pożyczki dla firmy jest złożenie wniosku i dokumentów. PFR proponuje kredyty hipoteczne w kwotach od 500 tysięcy zł do 1 miliona zł na 10 lat, przy czym 10% tej kwoty musi stanowić wkład własny. Możliwa jest także wcześniejsza spłata zobowiązania.
Oferta PFR zawiera korzystne sposoby wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz rozwinąć działalność lub rozszerzyć asortyment swoich produktów lub usług, skorzystaj z pożyczek dla firm od Podkarpackiego Funduszu Rozwoju.