Mecenas, adwokat, prawnik - kto jest kim?

Mecenas, adwokat, prawnik - kto jest kim?
Zastanawiasz się, do kogo powinieneś zwrócić się w sprawie reprezentowania cię w sądzie, a może do kogo powinieneś udać się po poradę prawną? Co różni mecenasa, adwokata i prawnika https://www.kancelaria-rzeszow.com/ ?

Osobom, które ukończyły pięcioletnie studia prawnicze oraz trzyletnią aplikację poprzedzoną egzaminem wstępnym i zakończoną państwowym egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości przyznawany jest tytuł radcy prawnego lub adwokata (wszystko zależne jest od wyboru aplikacji). Wspomniane tytuły są równoważne, a więc zarówno radca prawny, jak i adwokat może reprezentować cię w sądzie.

Tak naprawdę adwokatów i radców prawnych niewiele różni. Jedną znaczącą różnicą, na którą można zwrócić uwagę, jest fakt, że radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy u wybranego przedsiębiorcy, natomiast adwokaci mogą wykonywać swój zawód jedynie jako wspólnicy spółki lub w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Zarówno adwokat, jak i radca prawny będzie prowadził konsultacje prawne oraz porady prawne, jak również będzie występował przed sądami oraz urzędami w imieniu klienta, oraz jego zadaniem jest sporządzanie projektów akt prawnych, oraz opinii prawnych. 

Kim zatem jest prawnik?
Prawnikiem określa się każdą osobę, która ukończyła pięcioletnie studia prawnicze, jednakże nie przystąpiła do aplikacji. Prawnik posiada dość rozległą wiedzę w dziedzinie prawa, jednak nie ma żadnych uprawnień do reprezentowania klientów przed sądem. Tak więc prawnikiem teoretycznie jest każdy radca prawny oraz adwokat, jednak oni mają dodatkowe uprawnienia, a także prawnikiem będą sędziowie, prokuratorzy, komornicy, a nawet notariusze - wszystkie osoby, które ukończyły pięcioletnie studia prawnicze. A co kryje się pod pojęciem mecenasa? Jest to zwrot grzecznościowy, który najczęściej stosowany jest wobec radców prawnych oraz adwokatów, a czasami nawet wobec aplikantów. Termin mecenasa odnosi się do osób, które mają specjalne uprawnienia do reprezentowania osób przed sądem.